Predstavitev


… kdo smo 

smo podjetje, ki s svojimi rešitvami in storitvami iz področja informacijske tehnologije deluje na področju goriške regije od leta 2000. Naša prepoznavnost je najboljša v srednje velikih podjetjih ter javnih zavodih. Prav ta velikost podjetij se najhitreje razvija in terja od nas, da sledimo njihovemu tempu in se trudimo stalno izboljševati kakovost naših storitev oziroma nudenja celovite informacijske podpore. Prijaznost, pripravljenost, odzivnost in zaupanje v tehnično-prodajni kader, so tiste vrednote, ki jih naši poslovni partnerji cenijo in potrebujejo. S stalnimi izobraževanji iz področja svetovanja, prodaje ter nudenja servisnih uslug ohranjamo stik z največjimi in najvplivnejšimi svetovnimi akterji na področju informacijske tehnologije kot so Hewlett Packard, Lenovo, Dell, IBM, Xerox, Microsoft, Citrix, Trendmicro itn…

 


… kje smo in kako delujemo

nahajamo se v industrijski coni Meblo v Novi Gorici, naš naslov je kot sledi:

 

 

ETS. AK – Računalniške storitve d.o.o.
PE Nova Gorica
Industrijska ulica 5, Kromberk
5000 Nova Gorica

 

Tel: 05 / 333 28 90 in 300 12 50
Fax: 05 333 22 99
e-mail: #EM#696f646c44607274256861257f64#EM# (za splošna vprašanja)

 

Vprašanja tehnične narave lahko naslovite na #EM#736470756d7646627c7a276a67237d66#EM#, za vprašanja komercialne narave pa na #EM#70736d67656f67476d7d79266d66207c79#EM#. Seveda je najboljši kontakt osebni kontakt, saj vam edino tako lahko zagotovimo kar se da hiter odziv v zvezi z vašimi potrebami ali željami. Vsak klic stranke skušamo čim hitreje realizirati. Zavedamo se, da sta odzivni čas in kvalitativni nivo opravljene storitve najpomembnejša dejavnika ocenjevanja uspešnosti našega podjetja pri naših strankah. Za primere, ko stranka želi zelo kratke odzivne čase (npr. od 1 ure do 8 ur) pripravimo vzdrževalno pogodbo, ki jo oblikujemo skupaj s stranko. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je pri strankah, kjer pogodba ureja odnose med naročnikom in izvajalcem bistveno manj težav in intervencij, saj nas pogodbe zavezujejo, da izvajamo redni nadzor nad strojno kot tudi programsko opremo. Tu ni mišljen nadzor samo ob prihodu k stranki, ampak se za izvajanje nadzora najbolj vitalnih delov sistema tako rekoč v živo poslužujemo raznih orodj in tehničnih rešitev, ki so nam na voljo. Na tak način znižamo stroške vzdrževanja informacijske tehnologije, kar pa je tudi cilj vsakega dobrega gospodarja.

 

… kaj nudimo

poleg stalnega zagotavljanja kvalitetnih storitev v odzivnem času in dobave opreme priznanih blagovnih znamk, velja omeniti še ugodnosti ob nakupu opreme ali najemu opreme. Ugodnosti ob nakupu se nanašajo na popuste (deležni so jih predvsem pogodbeni partnerji in tudi ostali partnerji s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju), hitri dobavi in postavitvi opreme itn… Ob večjih investicijah (obnova, nadgradnja ali nova postavitev sistema) v informacijsko tehnologijo, ki zahtevajo večje finančne izdatke, vam nudimo možnost poslovnega ali finančnega najema opreme v sodelovanju s priznanim svetovno uveljavljenim podjetjem.

 

Ekipa podjetja ETS. AK d.o.o.